01/10/2019

Reglene om offentlige anskaffelser oppstiller et krav om at konkurransedokumentene skal utformes tilstrekkelig klart. Dette er nødvendig for at potensielle tilbydere skal kunne være i stand til å vurdere om de oppfyller kravene som her fremgår. KOFA-sak 2018/344 illustrerer...

26/09/2019

Tilbydere i offentlige anskaffelser kan noen ganger ha betydelige prisforskjeller, selv om de tilbyr de samme varene. Dette kan ha flere årsaker: 

- Taktisk prising 

- Lavere driftskostnader 

- Kompetanse i å beregne "riktig" tilbudspris

Men noen ganger kan det skyldes at levera...

22/09/2019

Hvordan skal forhandlingene gjennomføres i en tilbudskonkurranse? KOFA-sak 2018/48 gir noen svar. 

Reviderte tilbud

Et av spørsmålene som KOFA tok stilling til, var hvordan det endrede tilbud under forhandlingene skal utformes. I konkurransen var pris eneste tildelingskriteriu...

19/09/2019

I forskrift om offentlige anskaffelser del II er det obligatorisk å benytte tilbudskonkurranser. Dette var ment som en forenkling for oppdragsgivere, da den ble introdusert. Den erstattet tidligere regler, der oppdragsgivere for del II-anskaffelser kunne velge mellom anbudsk...

08/09/2019

Oppdragsgiver skal gi "en redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og relative fordeler", når kontrakten tildeles. Dette innebærer at det må gis informasjon om prisforskjeller og hvordan prisene er beregnet.

I sak 2018/118 var Forsvarsbygg klaget inn for KOFA. Anskaff...

Please reload

No upcoming events at the moment