15/01/2020

Noen ganger kan man oppleve at leverandører ikke leverer varene eller tjenestene som avtalt. Det naturlige er å starte med å kreve omlevering/levering, eventuelt vurdere prisavslag eller dagbøter dersom det er avtalt. Men noen ganger er det spørsmål om oppdragsgiver bør gå u...

01/12/2019

I sak C-267/18 var spørsmålet om en tilbyder kan avvises, dersom vedkommende har benyttet underleverandører i tidligere kontrakter, uten at dette var avtalt med oppdragsgiver. 

Bakgrunn 

Saken gjaldt en kommune i Romania, som hadde inngått en avtale med en leverandør (Delta) i...

25/11/2019

Forskrift om offentlige anskaffelser § 23-10 2) slår fast at under forhandlinger med leverandørene "skal oppdragsgiveren ikke uten samtykke gi de øvrige leverandørene tilgang til løsninger eller andre fortrolige opplysninger som en leverandør har gitt."

Et vanlig spørsmå...

09/11/2019

Forskrift om offentlige anskaffelser § 23-5 første ledd oppstiller etter sin ordlyd kun en rett for oppdragsgiver til å foreta avklaringer i tilbudet.

Under visse omstendigheter kan det likevel oppstilles en plikt til å foreta avklaringer før et tilbud eventuelt avvises. Dett...

03/11/2019

Dersom oppdragsgiver ber leverandørene estimere forbruksmengder eller antall timer som vil gå med, skaper dette utfordringer for evalueringen. Hvordan kan oppdragsgiver sammenligne estimerte priser, og hva gjør oppdragsgiver om estimatene fremstår som urealistiske?

Dersom det...

Please reload