09/11/2019

Forskrift om offentlige anskaffelser § 23-5 første ledd oppstiller etter sin ordlyd kun en rett for oppdragsgiver til å foreta avklaringer i tilbudet.

Under visse omstendigheter kan det likevel oppstilles en plikt til å foreta avklaringer før et tilbud eventuelt avvises. Dett...

03/11/2019

Dersom oppdragsgiver ber leverandørene estimere forbruksmengder eller antall timer som vil gå med, skaper dette utfordringer for evalueringen. Hvordan kan oppdragsgiver sammenligne estimerte priser, og hva gjør oppdragsgiver om estimatene fremstår som urealistiske?

Dersom det...

19/10/2019

Hva skal anses som en forretningshemmelighet? Spørsmålet er viktig, fordi offentlige oppdragsgivere skal hindre at andre får tilgang til andres forretningshemmeligheter. Leverandøren som blir tildelt en kontrakt vil typisk hevde at det meste som står i tilbudet skal anses fo...

01/10/2019

Reglene om offentlige anskaffelser oppstiller et krav om at konkurransedokumentene skal utformes tilstrekkelig klart. Dette er nødvendig for at potensielle tilbydere skal kunne være i stand til å vurdere om de oppfyller kravene som her fremgår. KOFA-sak 2018/344 illustrerer...

26/09/2019

Tilbydere i offentlige anskaffelser kan noen ganger ha betydelige prisforskjeller, selv om de tilbyr de samme varene. Dette kan ha flere årsaker: 

- Taktisk prising 

- Lavere driftskostnader 

- Kompetanse i å beregne "riktig" tilbudspris

Men noen ganger kan det skyldes at levera...

Please reload