16/02/2020

I en fersk dom kom lagmannsretten til at Oslo kommune måtte betale 3,9 mill. kr. i erstatning, som følge av feil i gjennomføringen av en tilbudskonkurranse. 

Saken (LB-2019-145192) gjaldt Oslo kommunes bygging av en barnehage. Konkurransen ble gjennomført etter forskrift om o...

05/02/2020

I sak 2019/144 har KOFA tatt stilling til grensene for avklaring av mangelfulle tilbud. Saken gjaldt Karmøy kommune, og inngåelse av en bygg- og anleggskontrakt. 

Det følger av forskriften § 23-5 første ledd at en oppdragsgiver skriftlig kan be leverandørene «ettersende,...

22/01/2020

Terskelverdiene avgjør om anskaffelsen følger forskriften del I (direkte anskaffelse), del II (nasjonale anskaffelser) eller del III (EØS-anskaffelser). 

Oppdragsgiver må da på forhånd foreta et overslag over hva som vil bli fakturert av leverandøren under kontraktsgjennomfør...

19/01/2020

Lagmannsretten har i en fersk dom (LB-2017-61961) gitt viktige bidrag til forståelsen av når et tilbud skal avvises som følge av vesentlige avvik, og muligheten for å kreve erstatning for mangelfull begrunnelse.

Saken gjaldt krav om erstatning etter anbudskonkurranse om prosj...

15/01/2020

Noen ganger kan man oppleve at leverandører ikke leverer varene eller tjenestene som avtalt. Det naturlige er å starte med å kreve omlevering/levering, eventuelt vurdere prisavslag eller dagbøter dersom det er avtalt. Men noen ganger er det spørsmål om oppdragsgiver bør gå u...

Please reload

No upcoming events at the moment