top of page

Fikk 5,5 mill. i erstatning

Et interkommunalt avfallsselskap tapte nylig en årelang kamp i retten, og måtte til slutt betale 5,5 millioner til forbigått tilbyder.Konkurransen gjaldt en rammeavtale på gjennomføring av renovasjonstjenester, og den ble gjennomført helt tilbake i 2012. Advokat Robert Myhre, som førte saken for tilbyderen, sier at det har vært en usedvanlig lang prosess. Men dommen bringer avklaringer når det gjelder muligheten for å ettersende forplikteseserklæring fra underleverandører, og dette kan bidra til å forhindre lignende saker i fremtiden.

Den ble behandlet i KOFA i 2012, det har vært begjæring om midlertidig forføyning, behandling i tingretten og til slutt nå i lagmannsretten. Tilbyderen har vunnet i alle instanser, og burde derfor etter advokat Myhres syn ha vært avsluttet på et langt tidligere tidspunkt.

I dommen gis det noen prinsipielle avklaringer når det gjelder muligheten for å ettersende forpliktelseserklæring fra underleverandører, og har derfor betydning også for andre saker. I saken hadde den som vant konkurransen ikke lagt ved forplikteseserklæringer fra underleverandører. Dette ble påklaget etter tildelingen av kontrakt.

I stedet for å avvise tilbudet, valgte oppdragsgiver å annullere tildelingen og deretter be valgte leverandør om å ettersende forplikteseserklæringen. Den samme tilbyderen ble deretter tildelt kontrakten på nytt. KOFAs praksis har vært liberal mht. å ettersende dokumentasjon, eventuelt for å anse det som supplerende dokumentasjon som kan innsendes i ettertid. Lagmannsretten slo imidlertid fast at dette var et brudd på forhandlingsforbudet i anbudskonkurranser.

Dommen kan leses her: http://www.foa.no/blog-3/files/8c40a0e8f7d736077f25d0b126e7bdba-0.html

bottom of page