top of page

Ladestasjoner består, mens vinnere av elbuss-anbud kan komme og gå

I Norge har aktører med de elbussene som har vært mest økonomisk konkurransedyktige, vunnet de fleste anbud som har vært utlyst. Det skriver Transportøkonomisk Institutt i en nylig publisert rapport. Her heter det også at vinnere av anbud for bussdrift kommer og går, men ladestasjonene vil stå der de står og kunne brukes uansett hvilken operatør som vinner anbudet. I så måte kan standardisert og installert infrastruktur for ladestasjoner uavhengig av bussoperatøren være nyttig.

På oppdrag fra NHO Transport har Transportøkonomisk Institutt (TØI) vurdert mulige teknologiske løsninger for buss frem mot 2025. For å nå målene om null-utslippssamfunnet vil nye og mer klima- og miljøvennlige

kjøretøyteknologier måtte tas i bruk.

Fylkeskommunene har økonomiske muligheter å prioritere klima- og miljøvennlige løsninger ved anbudsutlysninger på busstrafikk, skriver TØI i sin rapport.

Krever nytenkning

Ny teknologi og nye drivstoffer introduseres i transport- og buss-sektoren som følge av at teknologiutvikling gjør det mulig og at krav i anbud gjør det nødvendig. Ønsker om elektrifisering, hydrogen og ″biogass″ i bussanbud krever nytenkning i forhold til drivstoffer som passer i moderne dieselmotorer og som kan fylles fra tradisjonelle fyllestasjoner, ifølge TØI.

Elbusser trenger en infrastruktur for oppladning av batteriene med elektrisitet fra

kraftnettet. Oppbygging av en standardisert infrastruktur er en forutsetning for

gradvis innfasing og langsiktig satsing på elbusser. En infrastruktur for ladning av elbusser som er standardisert og installert uavhengig av bussoperatøren, vil kunne gjøre det lettere å skifte operatør for bussdriften ved nye anbudsrunder.

Standard for hurtiglading

En fordel med en standard for tilkobling og hurtiglading er at elektrisk bussdrift kan settes ut på anbud og utsettes for konkurranse uten at infrastruktur for ladning er en del av anbudet. Infrastruktur for ladning kan bygges opp og driftes av en lokal aktør samtidig som operatørene av elbusser kan vinne eller tape anbud. Vinnere av anbud for bussdrift vil komme og gå, men ladestasjonene i en by vil stå der de står og kunne brukes uansett hvilken operatør som vinner anbudet.

I Norge har aktører med de elbussene som har vært mest økonomisk konkurransedyktige

vunnet de fleste anbud som har vært utlyst. Rogaland var det første fylke i Norge som satte inn elbusser i ordinær trafikk. Fem elbusser er våren 2017 med Norgesbuss som operatør i trafikk på strekningen Stavanger-Sandnes. I Buskerud er det bestilt seks elbusser og Oslo skal til sammen seks elbusser. Trondheim skal kjøpe 35 elbusser og har derved de mest ambisiøse planene om rask innfasing av elbusser i Norge.

En og samme løsning med elbusser er ikke nødvendigvis egnet for alle applikasjoner og

steder. Lokale forhold og krav bør tas i betraktning i valget mellom ulike typer elbusser og mer konvensjonelle busser. Rutiner for anbud, innkjøp og kontrakter for busstrafikken kan trenge å justeres eller endres.

bottom of page