top of page

Seminar om prosjektsamarbeid i offentlige anskaffelser


Advokatfirmaet DLA PIper inviterer til seminar om anbudssamarbeid i offentlige anskaffelser, og de konkurranserettslige utfordringer dette innebærer. Seminaret er gratis, og med foredragsholdere fra alle de nordiske landene. Prosjekt- og anbudssamarbeid er et "hot" tema for tiden, og det er flere kritiske røster til Konkurransetilsynets praksis. Temaet er tilsvarende aktuelt i Sverige, Danmark og Finland. DLA Piper gjennomfører en nordisk seminarrekke om temaet. Blant foredragsholderne er det advokater fra DLA Piper i alle de nordiske landene. Seminaret vil derfor gi et innblikk i trender og gjeldende tolkninger av reglene for anbudssamarbeid i nordiske land, og EU forøvrig. Seminaret gjennomføres i Oslo 4. desember kl. 15 - 17.30. Påmelding gjøres til: seminar.norway@dlapiper.com Kurset holdes på engelsk (pga deltakelse fra DLA Piper i Finland og i Brussel. Men det vil være anledning til å stille spørsmål og få svar på norsk.

bottom of page