Eksempler på innovative anskaffelser

April 2, 2018

De fleste innovative anskaffelser i Europe skjer innen IKT.  Dette fremgår av EOCDs rapport fra 2017 om innovasjon i offentlige anskaffelser. Samtidig er det trukket frem gode eksempler på innovative anskaffelser fra en lang rekke land, herunder Norge. 

 

Blant eksemplene er: 

 

  • Østerrike. Opprettelse av en mat-database med bærekraftig mat. Databasen inneholder også informasjon om allergener. Det er også vist til et eksempel med mobilt trafikkledelse-system for veiarbeid og trafikkulykker. 

  • Belgia. Smart personlig beskyttelsessystem for brannmenn (Smart@fire). 

  • Tsjekkia. Utvikling av en software for ulike arkivtjenester.

  • Finland. Utvikling av et digitalt, energieffektivt låssystem. 

  • Frankrike. Utvikling av LED-lamper for offentlige gatelys. 

  • Tyskland. Telemedisin og overvåking av akutt livstruende pasienter. Systemet gir beslutningsstøtte, og deler erfaringskunnskap. 

  • Nederland. Robot for rensing av sykehussenger. Dette skal gi lavere kostnader og miljøbesparelser. 

  • Norge. Velferdsteknologi for eldre i Oslo (smart-hus). 

  • Polen. En hybrid belysning i en polsk kommune, som skal gi større sikkerhet, og mindre miljøbelastning. 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload