top of page

Endring av konkurransegrunnlaget etter tilbudsfrist


Utgangspunktet er at det ikke kan gjøres endringer i konkurransegrunnlaget etter tilbudsfristen har utløpt. Dette er naturlig, siden en slik endring kan påvirke utfallet av konkurransen og også ha betydning for hvem som deltar. Det vil også gi mulighet for å manipulere konkurransen, slik at en bestemt leverandør bevisst favoriseres.

Ved tilbudskonkurranser er imidlertid regelen snudd, slik at det er tillatt å endre konkurransegrunnlaget helt frem til signering av kontrakten. Forutsetningen er at endringen ikke er vesentlig.

KOFA-sak 2017/75 gjaldt en entreprisekontrakt, hvor en av postene som skulle prises gjaldt en «Desinfiserings-/steriliseringsmaskin». Under dialogen med tilbyderne ble det opplyst at kommunen måtte avklare hvilken type maskiner som var ønskelig, og at alternativet kunne være «å ta ut posten slik at byggherre kan kjøpe direkte frå Miele».

Etter at endelige tilbud var inngitt, ble posten endret slik som signalisert under dialogen. Spørsmålet var da om en slik endring var tillatt, noe som KOFA bekreftet.

Men det er ikke fritt frem å gjøre endringer. KOFA uttalte at endringen ikke påvirket utfallet av konkurransen, og at det derfor ikke var en vesentlig endring. Dette viser at endringer som kan ha betydning for resultatet av konkurransen ikke kan skje etter at endelige tilbud er inngitt, selv i en tilbudskonkurranse

.

bottom of page