top of page

Hva kan man si om konkurrentenes priser under forhandlinger?


Forskrift om offentlige anskaffelser § 23-10 2) slår fast at under forhandlinger med leverandørene "skal oppdragsgiveren ikke uten samtykke gi de øvrige leverandørene tilgang til løsninger eller andre fortrolige opplysninger som en leverandør har gitt."

Et vanlig spørsmål er hvor langt oppdragsgiver kan gå i å fortelle om de andre tilbydernes priser. Dette er et dilemma, fordi oppdragsgiver under forhandlingene må si fra til de som har høyere priser enn konkurrentene, slik at de har mulighet til å forbedre sine priser. Men samtidig er det klart at detaljert informasjon om prisene til konkurrentene må regnes som fortrolige opplysninger, som ikke kan gis ut.

Det kan være uenighet om hvor grensene går. Generelt må det antas at det er tillatt å fortelle hvilken plass leverandøren er rangert på når det gjelder kriteriet pris. Og det må være klart at nøyaktig prisinformasjon om konkurrentenes tilbud ikke er tillatt.

Spørsmålet har kommet opp i mediene, gjennom oppslag om hvordan toganbudene ble gjennomført. Advokat Robert Myhre har uttalt seg i saken, og sagt at Jernbanedirektoratet har beveget seg i et grenseland med hensyn til hvor detaljert prisinformasjon man kan gi. I saken ble det opplyst hvordan tilbyderen lå an i forhold til de andre, i et intervall på 30-45 %.

https://www.nrk.no/norge/refser-direktoratet_-presset-togselskap-for-milliardbelop-1.14777832


bottom of page