top of page

Når skal kravspesifikasjonen være oppfylt - KOFA snur!

Den tradisjonelle oppfatningen har vært at kvalifikasjonskravene som hovedregel skal være oppfylt på tilbudstidspunktet. Kravene i kravspesifikasjonen skal derimot som utgangspunkt være oppfylt når kontrakten starter. I tilbudet vil leverandørene derfor love eller bevise at de vil klare å oppfylle kravspesifikasjonen.

Dette utgangspunktet ble snudd opp ned av KOFA i sak 2023/313, hvor nemnda la til grunn at kravspesifikasjonen måtte være oppfylt allerede da leverandørene innga sine tilbud. Konkret gjaldt det en sertifisering av vaskeri som skulle utføre rens og vask av tøy.

Dette medførte at kommunen så seg nødt til å avvise tilbudet fra den som vant konkurransen. Siden kommunen sto igjen med bare ett tilbud, avlyste så kommunen konkurransen. Avlysningen ble begrunnet i at kommunen var uenig i at tilbudet skulle vært avvist, og at det var rettslig usikkerhet knyttet til om KOFAs avgjørelse om å avvise tilbudet var riktig. Videre ønsket man å klargjøre punkter i konkurransegrunnlaget, slik at man kunne få inn flere tilbud.

Dette medførte så nye klager, fra både valgte leverandør og den andre tilbyderen i konkurransen, hvor det ble anført at avlysningen var ulovlig.

Denne gangen valgte KOFA å avgjøre saken i stornemnd, fordi KOFA selv mente at KOFAs første avgjørelse var uriktig. KOFA sa seg nå enig i at kravspesifikasjonen ikke trengte å oppfylles på tilbudstidspunktet - det var nok at sertifisering var på plass før kontrakten startet opp. Det var dermed ingen plikt til å avvise tilbudet. Men fordi det var rettslig usikkerhet, hadde kommunen lovlig adgang til å avlyse konkurransen.


Comments


bottom of page