top of page

Ny innkjøpsmetode sikret sju måneder tidligere E6-åpning

Den nye E6-strekningen skulle etter planen åpnes sommeren 2021, men Nye Veier og Veidekke har inngått kontrakt som gjør at veien kan åpnes allerede i før jul 2021.

Prosessen frem til kontraktinngåelse er gjort etter metoden BVP (Best Value Procurement). Nye Veier leder an i feltet av pilotvirksomheter innen bygg og anlegg som nå tester ut denne nye metoden.

Allerede før jul i 2020 får bilistene kjøre i 110 km/t på ny firefelts E6-motorvei fra Kolomoen til Moelv i Hedmark. Det er klart etter at Nye Veier AS og Veidekke Entreprenør AS nå har signerte kontrakten for delstrekningen Arnkvern – Moelv. Veidekke har med seg Sweco Norge AS som rådgivende ingeniør.

Kontrakten beløper seg til 2,3 mrd. NOK eks. mva. Strekningen Arnkvern – Moelv er 24 km og inngår i utbyggingen av 43 km firefelts motorvei fra Kolomoen til Moelv.

Syv måneder tidligere

Veidekkes tilbud gir syv måneder tidligere åpning av delstrekningen Brumunddal – Moelv, og dermed blir hele Kolomoen – Moelv ferdigstilt i desember 2020. - Samfunnsnytten av tidligere veiåpning er vesentlig større enn kostnaden og derfor gjør vi dette, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen, i en kommentar på nettsiden til Nye Veier.

Kontraheringen til veiutbyggingen for strekningen E6 Arnkvern – Moelv er gjennomført etter BVP-metoden (Best Value Procurement). Direktoratet for forvaltning og IKT melder at ti piloter er i gang med BVP-prosjekter for mer enn syv milliarder kroner. Nye Veier er blant dem som ligger først i løypen med sine infrastrukturprosjekter. Nye Veier har nå signert sine to første BVP-kontrakter.

Best Value Procurement

BVP (på norsk prestasjonsinnkjøp) er en innkjøps- og prosjektstyringsmetodikk hvor dialog og samspill mellom oppdragsgiver og leverandør får en ny dimensjon og enda større fokus enn i tradisjonelle gjennomføringsmodeller.

Ved siden av Nye Veier ligger Trondheim kommune kommunalteknikk fremst med sine infrastrukturprosjekter etter BVP-metoden. Trondheim kommune kommunalteknikk er i konkretiseringsfasen med sin superbusstrase. Innen bygg er det ellers Omsorgsbygg Oslo KF, Stavanger Eiendom, Asker kommune og Trondheim Eiendom som har utlyst BVP-konkurranser om totalt seks barnehager og et flerfunksjonsbygg.

Tatt godt imot i markedet

Med denne signeringen har Nye Veier passert 10 mrd (eks. mva) i entreprisekontrakter siden starten. Nye Veier har et stort samfunnsoppdrag, og dette er store summer. - Vi er avhengig av effektiv fremdrift og gode resultater, og denne milepælen betyr at det er jobbet godt i organisasjonen vår. Markedet har tatt godt imot vår måte å jobbe på, og vi ser frem imot fortsettelsen. Det kommer flere kontrakter, sier adm. direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier på selskapets nettside.

bottom of page