top of page

Fra konflikt til samarbeid: - Hvordan lykkes med bygge- og anleggsprosjektet?


DLA Piper inviterer til halvdagsseminar med hovedfokus på de nyere anskaffelse- og kontraktsformene Best Value Procurement (BVP), Samspillskontrakter og Integrated Project Development (IPD).

Representanter fra Sykehuset i Vestfold, Skanska, Nye Veier og Veidekke vil dele sine erfaringer med oss. I seminaret ser vi både på hva modellene innebærer for oppdragsgivere og leverandører, og hvordan disse passer inn med reglene for offentlige anskaffelser.

Felles for de nye anskaffelse - og kontraktsformene er tidlig involvering av leverandører, endret risiko og sterkere felles incentiver. De nye modellene har blant annet som mål å redusere konfliktnivået i byggeprosjekter og stimulere til økt samarbeid.

I dette seminaret vil de ulike modellene bli presentert av aktører i bransjen, og vi vil se nærmere på fordelene og ulempene ved bruk av BVP samspillskontrakter, og IPD. Representanter fra Sykehuset i Vestfold, Skanska, Nye Veier og Veidekke vil dele sine erfaringer med oss. Vi vil se nærmere både på hva modellene innebærer for oppdragsgivere og leverandører, og hvordan disse passer inn med reglene for offentlige anskaffelser.

Temaer som vil bli berørt er:

- Dagens situasjon i markedet - betydningen av valg av anskaffelse- og kontraktsmodell Ved advokat Kjell-Andre Honerud, DLA Piper

- Presentasjon av bruk av Best Value Procurement for anskaffelse av totalentreprisekontrakt til bygging av nye E6 Arnkvern - Moelv

- Hva er BVP og hvorfor har Nye Veier anvendt denne anskaffelsesmodellen? Ved fagansvarlig juridisk/advokat Cathrine Murstad, Nye Veier

- Hvilke erfaringer har leverandøren med bruk av BVP? Ved prosjektleder Neal Alexander Nordahl, Veidekke Entreprenør AS

- Presentasjon av bruk av Integrated Project Development (IPD) ved utbygging av Tønsbergprosjektet (nytt psykiatribygg og somatisk bygg ved Sykehuset i Vestfold)

- Hva er IPD og hvorfor har Sykehuset i Vestfoldvalgt denne modellen? Ved ass. prosjektdirektør og kontraktsleder Bjørn Varegg, Sykehuset i Vestfold HF

- Hvilke erfaringer har leverandøren med bruk av modellen? Ved Skanska Norge AS

Paneldebatt: "Medfører de nye modellene bedre oppnåelse av tid, kvalitet og pris, og reduserer de konfliktene?"

Foredragsholderne deltar i felles debatt

Seminaret er praktisk lagt opp, slik at det skal passe for personer uten juridisk bakgrunn.

Åpent for alle, og gratis deltakelse. Lett servering fra kl. 11.30.


bottom of page