top of page

Hvordan skal reviderte tilbud under en dialog utformes?


Hvordan skal forhandlingene gjennomføres i en tilbudskonkurranse? KOFA-sak 2018/48 gir noen svar.

Reviderte tilbud

Et av spørsmålene som KOFA tok stilling til, var hvordan det endrede tilbud under forhandlingene skal utformes. I konkurransen var pris eneste tildelingskriterium. Spørsmålet var om reviderte tilbud må være komplette og fullstendige, slik som det første tilbudet som innleveres.

Leverandøren hadde i dette tilfellet bare sendt inn et signert Excel-ark I følge KOFA var dette tilstrekkelig. Det er ikke nødvendig å inngi fullstendige tilbud under forhandlingene.

Møtereferat

Det andre spørsmålet var om oppdragsgiver plikter å føre referat fra forhandlingsmøtene. Dette svarte KOFA bekreftende på. Like interessant er det at KOFA mener denne feilen kan ha påvirket resultatet av konkurransen, og at klager derfor fikk tilbakebetalt klagegebyret. Manglende referat er derfor en alvorlig feil, som antagelig også kan gi grunnlag for midlertidig forføyning for domstolene.


bottom of page