top of page

Begrunnelse for valg av tilbud, og beskyttelse av forretningshemmeligheter


Det kan være vanskelig for offentlige oppdragsgivere å begrunne valg av tilbud. På den ene siden skal det gis tilstrekkelig informasjon til at leverandørene kan vurdere om det er grunnlag for å klage eller å gå til domstolene med saken. På den andre siden skal oppdragsgiver sørge for at forretningshemmeligheter forblir hemmelige, og ikke tilflyter konkurrentene.


I en ny avgjørelse fra EU-domstolen (C-927/19) ble innholdet i begrunnelsesplikten nærmere presisert. Dersom oppdragsgiver holder tilbake opplysninger, fordi det anses som forretningshemmeligheter, må oppdragsgiver uansett gi det vesentligste av informasjonen i en nøytral, sammenfattet form. Dette skal skal skje på en slik måte at forretningshemmelighetene ikke røpes.


Samtidig må oppdragsgiver begrunne hvorfor visse opplysninger anses som forretningshemmeligheter, og derfor ikke opplyses.


Dersom oppdragsgiver for eksempel anser referansene til valgte leverandør for forretningshemmeligheter, må det likevel gis en nøytral og sammenfattet beskrivelse av referansene. Samtidig må det begrunnes hvorfor referansene anses som forretningshemmeligheter. Det er altså ikke nok å si at valgte leverandør hadde «bedre referanser», og at hvilke referanser dette er ellers anses som en forretningshemmelighet.


Vi har startet opp våre kurs igjen. Det er kun 3 plasser igjen til vårt neste kurs 7.12. i Oslo.bottom of page