top of page

Seminar: Oppfølgning av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter - sosial dumping og offentli


DLA Piper Norway inviterer til frokostseminar om sosial dumping og offentlige anskaffelser 12. april 2018 kl. 08:30-11.

Riksrevisjonen har avdekket at det offentliges plikt til å kontrollere oppfyllelsen av minstekrav til lønns- og arbeidsvilkår ved kontraktsgjennomføringen er dårlig. Temaet for seminaret er hvilke konsekvenser slik manglende oppfølgning kan ha for både oppdragsgiver- og leverandørsiden, herunder anskaffelsesrettslige konsekvenser.

Forskriftsverket stiller krav om at "gjeldende landsomfattende tariffavtale" skal legges til grunn på områder hvor det ikke finnes allmenngjorte tariffavtaler. Hvilken "gjeldende landsomfattende tariffavtale" som skal legges til grunn vil kunne være grobunn for egne tvister, og kompliserer dermed bildet.

DLA Piper Norway stiller med sine anskaffelses- og arbeidsrettsadvokater for å presentere temaet og problemstillingene som oppstår. Oslo Politidistrikt vil også være representert og fortelle hvilke trender de ser og komme med noen punkter til oppfølging av vanlige kontrakter i bransjen. Difi gjennomfører et av tiltakene i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet på vegne av Arbeids- og sosialdepartementet, og vil informere om kommende veiledning og forventninger til offentlige oppdragsgivere.

mer informasjon her: https://www.offentligeanskaffelser.no/kurs/sosial-dumping-og-offentlige-anskaffelser


bottom of page