top of page

Frykter at utforming av offentlige kontrakter skviser de små ut av anleggsmarkedet


Mindre entreprenør-bedrifter er alvorlig bekymret for om det er plass for dem i anleggsmarkedet. Det er for store kontrakter for dem, og utformingen av kontraktene på DOFFIN er slik at den skivser de mindre, fremgår det av en medlemsundersøkelse i regi av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Antallet tilbydere på Statens vegvesens kontrakter i første halvår i år har for øvrig ikke vært lavere siden 2014.

MEF offentliggjorde nylig rapporten «Utvikling og marked» som inneholder statistikk og analyser for anleggsbransjen i årets første halvår. Noe av materialet baserer seg på en gjennomført medlemsundersøkelse, annet på tall fra Statens vegvesen.

I perioden januar–juni 2018 har vegvesenet hatt tilbudsfrist for i alt 187 kontrakter til en samlet verdi på om lag 4,9 milliarder kroner. Samlet kontraktsverdi i 2018 er om lag 0,6 milliarder kroner høyere enn for samme periode i fjor.

Lavest antall tilbydere siden 2014

Konkurransen om Statens vegvesen-kontraktene er hittil i 2018 en del lavere enn i 2017.

Så langt i år har Statens vegvesen i gjennomsnitt mottatt 3,95 tilbud for hver kontrakt som har hatt tilbudsfrist, mot 4,7 tilbud for hele 2017. Man må tilbake til 2014 for å se tilsvarende tall, fremgår det av MEF-rapporten.

Lavest gjennomsnittlig antall tilbydere kommer i gruppen kontrakter med lavere verdi enn 50 millioner kroner. Her er også de aller fleste kontraktene, hele 167, dvs. nær 90% av alle kontrakter i regi av Statens vegvesen med tilbudsfrist mellom januar og juni i år.

MEF­bedriftene har i medlemsundersøkelsen blitt bedt om å gi tilbakemelding på hva de tror vil være den største utfordringen for dem de neste fem årene. Konkurranse på like vilkår omtales av flere. I denne sammenhengen nevnes konkurransen fra useriøse aktører i anleggsbransjen, bruk av billig utenlandsk arbeidskraft, stort prispress, angivelig kryssubsidiering av offentlig eide selskaper og angivelig sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Skviser de små og mellomstore

Det er flere mindre bedrifter som gir uttrykk for at de er urolige for om det finnes rom for små bedrifter i de markedene de opererer i, da de opplever at størrelsen på kontraktene er større enn de kan håndtere og at det er et inntrykk av at kontrakter som legges ut på DOFFIN utformes på en slik måte at dette skviser små og mellomstore entreprenørbedrifter.Majoriteten av medlemmene i MEF er små og mellomstore bedrifter.

bottom of page